Reviews - shejang.com

전체상품목록 바로가기

본문 바로가기


Search

현재 위치
 1. 게시판
 2. Reviews

Reviews

Product/Service reviews

상품 게시판 목록
번호 상품정보 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
175 내용 보기 Bad quality/wrong product NEW S**** 2021-10-16 1 0 5점
174 내용 보기 Bad quality/different product NEW S**** 2021-10-16 1 0 5점
173 내용 보기 Dawn delivery is a Myth A**** 2021-10-15 2 0 5점
172 내용 보기 All products not delivered A**** 2021-10-15 3 0 5점
171 내용 보기 Too spicy S**** 2021-10-09 8 0 5점
170 내용 보기 Incomplete order a**** 2021-10-09 12 0 5점
169 내용 보기 First time order M**** 2021-10-02 13 0 5점
168 내용 보기 Expired product s**** 2021-09-29 10 0 5점
167 내용 보기 Bad A**** 2021-09-16 29 0 5점
166 내용 보기 Great customer service a**** 2021-09-15 9 0 5점
165 내용 보기 Incomplete Product H**** 2021-08-30 35 0 5점
164 내용 보기 Return of product H**** 2021-08-30 19 0 5점
163 내용 보기 wrong product [2] S**** 2021-08-28 32 0 5점
162 내용 보기 Order not delivered S**** 2021-08-24 19 0 5점
161 내용 보기 R Soundarya R**** 2021-08-24 20 0 5점

이전 페이지
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
다음 페이지

WORLD SHIPPING

PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :

GO
close